Veľké Držkovce

Obec vznikla v roku 1976 zlúčením Dolných, Horných Držkoviec a Čuklasoviec. Držkovce ležia v západnej časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny.

 

Dolné Držkovce

 Všeobecné informácie

Prvý krát sa spomínajú v roku 1232, keď kráľ Ondrej II. pridelil svojmu služobníkovi Hodislavovi kráľovskú pôdu. Listina z roku 1232uvádza, že túto pôdu ohraničujú Dežerice, Hrežďovce-Ozorovce  a Držkovce. Dolné Držkovce boli kuriálnou obcou zemianskeho rodu Držkovských (Drskóczy, Draskóczi) a v roku 1400 sa obec spomína ako Dersk. V 15. a 16. storočí sa rod Držkovských rozčlenil na rôzne vetvy.

V starej zemianskej kúrii sa narodili Ľudovít (1830) a Mikuláš (1824) Dohnányovci - spolupracovníci Ľudovíta Štúra. Zemianski bratia patrili do skupiny štúrovcov. Venovali sa osvete, literatúre, publicistike.

V roku 1875 sa v D. Dolných Držkovciach narodila ďalšia významná osobnosť slovenských dejín – Karol Kmeťko, cirkevný hodnostár, arcibiskup autor náboženských publikácií a článkov. 

Kostol sv. Cyrila a Metoda, postavený v roku 1931

FOTO: Peter Otto

 

 

Horné Držkovce

  Všeobecné informácie

Prvý krát sa spomínajú v roku 1358. Vznikli pravdepodobne delením majetku rodu Držkovských. Okrem poľnohospodárstva sa obyvateľstvo zaoberalo aj hrnčiarstvom. Zemianske rodiny žili vo veľkom, údajne peknom kaštieli, ktorý však vyhorel. Zostali po ňom iba dva stĺpy vstupnej brány. Ako pamiatka na zemianske rodiny tu zostala kultúrna pamiatka-kaplnka, postavená v roku 1900 zemianskou rodinou Krejči, ako poďakovanie za uzdravenie dcéry. 

 

Kaplnka po rozšírení a oprave fasády

 

 FOTO: zachované fotografie

Kaplnka po rozšírení a generálnej oprave v r. 2007

 Zmeny v interiéri

 Interiér kaplnky zdobili nádherné nástenné maľby s Mariánnskou tématikou. Na bočných stenách boli zachytené pútnicke miesta.

Z dôvodu opadávania malieb došlov r. 2005-06 k ich odstráneniu.