Misie v našej farnosti 2017

 

V dňoch 05. - 12. novembra 2017 sa konali v našej farnosti Ľudové misie, ktoré viedli bratia Kapucíni. Ak ste niektoré z ich misijných katechéz a kázni nestihli, alebo si ich chcete pripomenúť, nech sa páči: (Videá nie sú z našej Farnosti)

 
Božia láska, Felix
 
Božia láaka, Ondrej
 
Božia láska Jozef
 
 
Hriech, Felix
 
Hriech, Ondrej
 
Spása v Ježišovi Kristovi, Marián
 
Spása v Ježišovi Kristovi, Felix
 
Spása v Ježišovi Kristovi, Ondrej
 
Viere a obrátenie, Marián
 
Viera a obrátenie scénka, Marián
 
Viera a obrátenie, Jozef
 
Viera a obrátenie, Ondrej
 
Ježiš je Pán, Marián
 
Ježiš je Pán, scénka, Marián
 
Ježiš je Pán, Ondrej
 
Ježiš je Pán, Felix
 
Duch Svätý, Marián
 
Duch Svätý, scénka Marián
 
Duch Svätý svedectvo, Marián
 
Duch Svätý, Ondrej
 
Duch Svätý, Felix
 
Cirkev Marián
 
Cirkev, Ondrej
 
Cirkev, Jozef
 
Rast a premena v Kristovi, Felix
 
Rast a premena v Kristovi, Jozef
 
katechéza pre ženy, Jozef
 
katechéza pre mužov, Felix
 
sv. omša za Stanleyho, homília Noro
 
pohrebné obrady Stanley
 
Príhovor na rozlúčke s Pavlom Demitrom, Noro
 
Spolok sv. Jozefa