Ruskovce

Ruskovce sa nachádzajú na sprašových pahorkoch, na sútoku potokov Svinica a Hradnianskeho potoka, severozápadne od Bánoviec nad Bebravou. Prvý krát sa spomína v roku 1329 ako RWZK(RWSK). V obci žije približne 540 obyvateľov (v roku 1980 ich bolo 479), ktorí majú k dispozícii malotriednu školu, škôlku,priestranný kultúrny dom, tenisový kurt a v zimných mesiacoch lyžiarsky vlek.

Ruskovce z vrchu Skala

FOTO: Ing. Tomáš Bebjak

Novopostavený kostol zasvätený Duchu Svätém

FOTO: M.I.R.A photo&designRuskovce ako súčasť farnosti

Prvý júlový deň roku 2001 bol pre veriacich vo filiálke slávnostným dňom. Pri požiarnických pretekoch si pripomenuli 75 rokov existencie dobrovoľného hasičského zboru v obci. Správca farnosti vdp. Ľubomír Dávidík požehnal na svätej omši sochu sv. Floriána - patróna hasičov a vyzval prítomných, aby sa aj v každodennom živote inšpirovali príkladom svätca. Druhá svätá omša v tento deň sa takisto niesla v slávnostnom ovzduší. V Kostole Zoslania Ducha Svätého slávil prvú poprimičnú svätú omšu rodák P. Daniel Lehocký SJ.
(KN)

Dňa 23. septembra 2001 si veriaci tejto filiálky jednej z najstarších farností na Slovensku Malá Hradná pripomenuli 8. výročie posvätenia Kostola Zoslania Ducha Svätého. Slávnostnú svätú omšu celebroval správca farnosti vdp. Cyril Lieskovský spolu s ruskovským rodákom vdp. Jurajom Adamcom CM. Homília sa niesla v znamení spomienky a zároveň v duchu misionárskej výzvy na budovanie osobných chrámov v srdciach veriacich.
(KN)