Filiálky

Do farnosti patria nasledovné filiálne obce:

Malá Hradná s farským kostolom sv.Vavrinca - diakona

Ruskovce s filiálnym kostolom sv. Ducha Svätého

Veľké Držkovce s filiálnym kostolom sv. Cyrila a Metoda

časti obce V. Držkovce:

Horné Držkovce s kaplnkou Narodenia Panny Márie

Čuklasovce s filiálnym kostolom Nanebovzatia Panny Márie