Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad Malá Hradná 157
Telefón: (038) 76 86 223