Rok so svätým Vavrincom

 
Modlitba k sv. Vavrincovi, diakonovi
Bože, Ty si naplnil svätého Vavrinca žiarou svojej lásky a dával si mu silu, aby verne
konal diakonskú službu a prekonal všetky útrapy pri mučení; nauč i nás nasledovať
príklad jeho lásky; milovať, čo miloval on, a zachovať vernosť tomu, čo on svojím
životom vyznával. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý
s Tebou v jednote s Duchom svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

Modlitba k sv. Vavrincovi, diakonovi

 

Bože, Ty si naplnil svätého Vavrinca žiarou svojej lásky a dával si mu silu, aby verne

konal diakonskú službu a prekonal všetky útrapy pri mučení; nauč i nás nasledovať

príklad jeho lásky; milovať, čo miloval on, a zachovať vernosť tomu, čo on svojím

životom vyznával. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý

s Tebou v jednote s Duchom svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen