Sviatosť birmovania 2019

 
Na birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, ktorý bol na prvom sv. prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva v škole. Veková hranica je 12 rokov v šk. roku 2018/2019 a starší. Návšteva hodín náboženstva počas školského roka je súčasťou prípravy na birmovku.
Prosíme vyplniť všetky požadované údaje čitateľne paličkovým písmom. Nezabudnúť na všetky vyznačené podpisy. 
Riadne vyplnenú a rodičom podpísanú prihlášku, čestné vyhlásenie pre zber osobných údajov odovzdá birmovanec s rodičom pri spoločnom zápise 18. mája 2018 po sv. omši od 19:00 do 20:00 hod. a 19. mája 2018 od 8:00 do 9:00 hod v kostole sv. Vavrinca diakona v Malej Hradnej; najneskôr však do 26. mája 2018 po dohode!
 
 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu