Súťaž

 

Súťažné otázky 2017 - 2018

September: Odkiaľ pochádza a približne kedy sa narodil sv. Vavrinec?
Október: Čo urobil sv. Vavrinec diakon vo väzení?
November: Koho a čoho je patrónom sv. Vavrinec?  Napíšte aspoň 3 z každej   
December: Napíš latinské meno sv.Vavrinca diakona a jeho význam

Január 2018: Čo  žiadal  od sv. Vavrinca diakona rímsky prefekt, čo miesto toho sv. Vavrinec urobil a čo mu nakoniec priniesol?

Február 2018: Napíš názov jednej zo siedmych hlavných bazilík Ríma, kto položil jej základy a čo sa v nej nachádza?
Marec 2018: Čím bol poverený /aký úrad zastával/, čo mal na starosti a o koho sa staral Sv. Vavrinec?
Apríl 2018: Kde je menovaný / uvedený sv. Vavrinec diakon? Vymenuj aspoň dve!
Máj 2018: Ako sa nazýva inštitúcia v Ríme? Kto ju založil? Čo je jej cieľom?
Jún 2018: V čom by si sa chcel/a podobať sv. Vavrincovi diakonovi?
Júl 2018: Napíš presný dátum mučeníckej smrti sv. Vavrinca diakona a ako zomrel?
 
Vyhodnotenie súťaže bude 15.júla 2018.
Zámena veľkých žolíkov za malých bude prebiehať  od 8.júla do 15. júla vo všetkých kostoloch. Vymeniť môžete len troch!!! Nalepíte si ich za čísla, ktoré vám chýbajú.
Odovzdávanie hracích kariet pre záverečné vyhodnotenie bude od 30.júla do 3. augusta vo všetkých kostoloch. Preto si skontrolujte odpovede (musia byť všetky) a dolepte čísla alebo žolíkov. Nezabudnite dopísať meno, priezvisko, vek a adresu. Aby sa vedelo, kto bol po celý rok najusilovnejší. 
Keďže sú prázdniny a mnohí z vás pôjdu na prázdniny, do táborov... zámenu žolíkov a odovzdanie hracích kariet môžu za vás urobiť aj rodičia, starí rodičia, súrodenci...
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien prebehne po hodovej svätej omši vo farskom kostole v Malej Hradnej dňa 12.augusta.