Súťaž

 
 

Súťažné otázky 2017 - 2018

September: Odkiaľ pochádza a približne kedy sa narodil sv. Vavrinec?
Október: Čo urobil sv. Vavrinec diakon vo väzení?
November: Koho a čoho je patrónom sv. Vavrinec?  Napíšte aspoň 3 z každej   
December: Napíš latinské meno sv.Vavrinca diakona a jeho význam

Január 2018: Čo  žiadal  od sv. Vavrinca diakona rímsky prefekt, čo miesto toho sv. Vavrinec urobil a čo mu nakoniec priniesol?

Február 2018: Napíš názov jednej zo siedmych hlavných bazilík Ríma, kto položil jej základy a čo sa v nej nachádza?
Marec 2018: Čím bol poverený /aký úrad zastával/, čo mal na starosti a o koho sa staral Sv. Vavrinec?
Apríl 2018: Kde je menovaný / uvedený sv. Vavrinec diakon? Vymenuj aspoň dve!
Máj 2018: Ako sa nazýva inštitúcia v Ríme? Kto ju založil? Čo je jej cieľom?
Jún 2018: