Súťaž

 
 

Súťažné otázky 2017

September: Odkiaľ pochádza a približne kedy sa narodil sv. Vavrinec?
Október: Čo urobil sv. Vavrinec diakon vo väzení?
November: Koho a čoho je patrónom sv. Vavrinec?  Napíšte aspoň 3 z každej   
December: Napíš latinské meno sv.Vavrinca diakona a jeho význam

Január 2018: Čo  žiadal  od sv. Vavrinca diakona rímsky prefekt, čo miesto toho sv. Vavrinec urobil a čo mu nakoniec priniesol?

Február 2018: Napíš názov jednej zo siedmych hlavných bazilík Ríma, kto položil jej základy a čo sa v nej nachádza?
 
Marec 2018: