Kňazi vo farnosti

Milan Jánoš

júl 2015 - súčasnosť

rok ordinácie 2000

Udalosti:

Obnovenie farského kostola po požiari júl 2016

Obnovovanie oltárov farského kostola po požiari júl 2016

Stablizácia sakristie farského kostola

Brigády (farská záhrada a pod.)

 
 

Peter Maruna
júl 2006 - júl 2015
rok ordinácie 2000

Udalosti:
Požehnanie obnovenej Kaplnky v Horných Držkovciach (9.9. 2007)
Zriadenie farských rád pri jednotlivých kostoloch
Oprava organu vo farskom kostole
Rekonštrukcia Kostola v D. Držkovciach (úpravy v interiéry, výmena kúrenia)

Príprava na sviatosť birmovania 11.10.2009

Rekonštrukcia farského kostola 

Jozef Súdor
júl 2003 - júl 2006
rok ordinácie 1999

Udalosti:
Dokončenie prestavby kaplnky v Čuklasovciach na Kostol a jeho slávnostné posvätenie vykonal mons. Marián Chovanec (21. 8. 2005)
Sviatosť birmovania (28. 5. 2005)
Opravy a modernizácia cirkevných objektov

 

Cyril Lieskovský
2001 - 2003
rok ordinácie 1993

 

Ľubomír Dávidik
1997 - 2001
rok ordinácie 1996

 

Anton Gálus
rok ordinácie 1987


Pavol Kruták
1987 -

 
Ondrej Závodský

20.11.1917, Čadca - 29.10. 1990
1967 - 1987
 

Študoval v nitrianskom seminári. 22. júna 1941 bol v Nitre vysvätený na kňaza. Ako kaplán slúžil v Slatine n. Bebravou, Pruskom, Turzovke, 1947 správca fary na Makove, 1953 zavretý, 1954 správca fary v Rajeckej Lesnej, 1958 v Pruskom, 1967 v Malej Hradnej. Zomrel na dôchodku 29. októbra 1990.

Pochovaný je na cintoríne na Malej Hradnej.Štefan Grác
 

- 1967

 

 

Marcel Barát
 

Pavol Struhár

Ľudovít Šimek


(1913 - kaplán Nová Bystrica)

Gejza Kubíček

Viktor Molnár

Štefan Hodál

Ján Hatala

Peter Šoltýs

29.7.1868 - 24.2.1905
Pochovaný na cintoríne na M. Hradnej
1.1. 1903 - 24.2.1905


Kaps

Rudolf Miklósi

Juraj Stýskala

Jozef Lang

Adam Besák

Ján Suhaj

Samuel Andrejkovicz

Juraj Knihár

Ján Ťahúň

(1774 - 1784)

Samuel Hankóni
(1766 - 1774)

Pavol Nadlický
(1758 - 1766)

Ondrej Kudlík
(1754 - 1758)

Michal Jozef Kapri
(1749 - 1754)

Adam Matuškovič
(1738 - 1749)

Mikuláš Rákoci
(1725 - 1738)

Jakub Tadeáš Altman
(1724 - 1725)

Ján Drábik
(1707 - 1714)

Štefan Špišský
(1698 - 1706)

Ján Ráčaj
(1695)

Ján Tomca
(1670)Evanielický kazatelia od roku 1540

Daniel Malatides
(1661)

Matúš Žitník
(1648)

Mikuláš Molitoris
Ján Stupavius
(do r. 1648)

Joachim Kalinka
(1629 - 1635)

Gašpar Fabrícius
(1610 - 1629)

Juraj Piscator
Matej Diligens
Peter Praga
Lukáš Bánovský
(1608 - 1610)

Adam Partithius
(1584)

Mikuláš Keller
(1550)

Valentín Otýpka
(1540)


*
*
*


Prvý historicky doložený farár z Malej Hradnej - Martin
(1332)


 

Prehľad archidiakonov hradnianskeho archidiakonátuLadislav Szörényi

* 24. či 28. októbra roku 1670 na Trenčianskom hrade
+ 13. novembra 1752, NitraOd prvého januára 1709 ho nitriansky biskup gróf Ladislav Erdödy vymenoval za kanonika a arcidiakona katedrály, v roku 1711 ho kráľ Jozef I. vymenoval za opáta Blahoslavenej Panny Márie v Rajku. 23. apríla toho roku v kostole františkánov v Nitre bol Szörenyi biskupom Erdödym slávnostne benedikovaný za prepošta kláštora v Rajku. Preto u františkánov, lebo katedrála bola ruinovaná. Aj z bezpečnostných dôvodov sa v nej bohoslužby nekonali.
Bol menovaný za prvého rektora kňazského seminára. Snažil sa o postavenie a otvorenie tohto seminára, čo sa uskutočnilo 9. novembra 1715. Viedol ho od roku 1715 do prvého novembra 1719 ako prefekt.
Do roku 1714 pôsobí ako arcidiakon katedrály. Viedol záznamy o biskupských funkciách biskupa Erdödyho s názvom: Series funkciorum Episcopalium. Robil s biskupským poverením vizitáciu svojho archidiakonátu. V tom istom roku vydal tlačou dielko „Manuále Neocanonicorum". Vyšlo v Trnave. Názov by sa dal preložiť ako „Príručka pre nových kanonikov". V tom istom roku sa ale zriekol archidiakonátu katedrálneho a stal sa archidiakonom archidiakonátu hradnianskeho.

 

www.ksnr.sk

 


Prvý hradniansky archidiakon - kanonik Ján (1264)

V Hradnej nesídlil, centrom jeho pôsobenia bola Nitra
 

 

PhDr. Marek Ďurčo, Ing. Stanislav Varényi

 Fotogaléria kňazov

Peter Maruna

Jozef Súdor

Cyril Lieskovský

Ľubomír Dávidik

Anton Gálus

Pavol Kruták

Ondrej Závodský

 

Štefan Grác

Marcel Barát

Ľudovít Šimek