9. 5. 2009 21.54

Dátum: 09.09.2009 | Vložil: Paľo Malohradňanský

Ako dieťa si pamätám, že na poľnej ceste cez chotár do Čukllasoviec od kostola k potôčiku a krížom cez lesy (už dnes neexistujú z potôčika je len jarok),bola pomerne rozsiahla močarina dnes už neexistzje.Tá mohla byť ostatkom rybníka.Rovnako ale na kopci pred klesaním do Čuklasoviec bolo jazierko - rodičia mi ho nazvali morským okom.Dnes si už nepamätám ako bolo veľke,veď detské ponímanie veľkosti je iné ako u dopelého.Faktom je, že ani po ňom nie je ani stopa.Možno ho meliorovali za solializmu,podobne ako aj močarinu.Tieto spomienky sú už veľmi staré - 70 ročné.
Pred nedávnom som bol v MAlej Hradnej,po mnohých mnohých rokoch.Veľa sa zmenilo,no aj tak oživilo spomienky.Pri najbližšej príležitosti rád navšívim novú faru,aby som si opäť pozrel aj kostol z vnútra.Určite sa ohlásim,ak budem mať telefonné číslo?Možno si čo to povieme čo bude obojstranne zaujimavé.

Pridať nový príspevok