25. 5. 2009 22.38

Dátum: 09.09.2009 | Vložil: paľo Malohradňaský

Nedá mi aby som ešte čosi nepridal.Z detstva si pamätam veľmi presne,že od kostola,kolmo na hradskú až k brodu hradňanského potoka ( v ktorom bolo v tom čase asi po kolená vody) bola priekopa hlboká možno 2 m a široká asi 3 m.á pri Na jej konci pred križovaním s hradskou bola vyhňa a nad ňou domček kováča Vavru,obe patrili obci. Vyhňa už neexistuje a domček je pustený na spadnutie.Až doposiaľ som sa domnieval že je to domnieval, že to bol výmoľ poľnej cesty-Dnes si to už nemyslím, lebo bol dlhý možno aj 700 m a končil v borode potoka.Nikdy sa smerom od hradskej ku kostolu ale ako poľná cesta nevyužíval,jeho povrch bol hrboľatý a používal sa len na vyháňanie dobytka na pažiť okolo cintorína a svine do hliniska.Ako cesta sa využívala len spodná časť na brodový prechod k roliam smerom na Svinnú.Ako som teraz zistil v priekope je asfaltová cesta s povrchom vyšším ako pôvodná priepoka (logicky vyplývajúce zo spevenia).Dolná časť neexistuje,lebo je tam postavený dom.
Dnes som presvedčený že táto prikopa bola umele vybudovaná,v mieste križovania s hradskou mohol byť padací most pre výber mýta,alebo ako jednoduché ochranné opatenie ako zábrana komunikácie po ceste smerom na Dubodiel ä , T.jastrabie) v minulosti,ako strážny bod. Pôvodná Gradná určite nemohla byť v údolí kde je dnes M.Hradná, ale na kopci,teda tam, kde je dnes kostol.

Pridať nový príspevok